Praktische informatie

Procedure

Als u zich zonder verwijzing meldt, wordt er een afspraak gemaakt voor een screening.

Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor fysiotherapie. Tevens wordt er vastgesteld of het wellicht verstandig is dat uw klachten toch door de huisarts worden bekeken. Is dit het geval, neemt de betreffende therapeut contact op met uw huisarts en verwijst u terug.

Als er een indicatie is voor fysiotherapie volgt er een intake en onderzoek. Er worden eventueel aanvullende gegevens gevraagd en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de therapeut of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Zo mogelijk wordt er een prognose gegeven en daarnaast zal er een afspraak voor een behandeling worden gemaakt.

De huisarts of specialist kan u ook naar de fysiotherapeut doorverwijzen. Er vindt dan geen screening plaats, dit heeft de verwijzend arts al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande na de screening.

TarievenPrijs
Zitting reguliere fysiotherapie€37,50
Zitting fysiotherapie aan huisbehandeling€50,00
Zitting manuele therapie€50,00
Zitting bekkenfysiotherapie€50,00
Zitting oedeemtherapie€50,00
Screening, intake en onderzoek€50,00
Intake en onderzoek na verwijzing€50,00
Zitting oefentherapie mensendieck€37,50

Afspraak

Komt u voor het eerst? Dan verzoeken wij u op uw 1e afspraak uw verzekeringspasje en uw identiteisbewijs mee te nemen zodat wij de juiste gegevens kunnen invoeren en de intake vlot kunnen laten verlopen. Verandert u van verzekeraar, laat het ons direct weten. Heeft u reeds een afspraak, dan hoeft u zich niet te melden maar kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

Afsprakenkaart

Wij verzoeken u bij ieder bezoek uw afsprakenkaartje mee te nemen. Om eventuele misverstanden te voorkomen worden hierop uw afspraken genoteerd.

Administratie

Onze secretaresse is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur op 0181-404 195. Hier kunt u terecht voor al uw vragen m.b.t. declaraties, verzekeringen enz. Mocht u één van onze therapeuten willen spreken, belt u dan gerust.

Bereikbaarheid

Onze praktijk is op werkdagen dagelijks bereikbaar. Mocht u onverhoopt ons antwoordapparaat krijgen, spreekt u dan uw naam en telefoonnummer in en u wordt z.s.m. teruggebeld door onze secretaresse of één van onze therapeuten.

Afzeggen

Indien u, om welke reden dan ook, uw afspraak niet kunt nakomen geeft u dit dan z.s.m. maar uiterlijk 2 werkdagen van tevoren telefonisch door aan de praktijk (zijn wij niet geopend dan kunt u een bericht achterlaten op ons antwoordapparaat). Zegt u niet op tijd af dan wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht.

Verzekering

Het aantal behandelingen én het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed verschilt per verzekeraar. Het is daarom van groot belang dat u ons uw juiste gegevens aanlevert (neem uw verzekeringspasje mee). Check zelf uw polisvoorwaarden om te zien voor hoeveel behandelingen uw zich verzekerd heeft. Vindt u dit lastig? Neemt u dan contact op met één van onze therapeuten of onze secretaresse. Zij helpen u graag. Wij hebben met de meeste verzekeraars afspraken gemaakt en declareren direct bij de verzekeraar. In alle andere gevallen gelden de tarieven zoals vermeld op de praktijkprijslijst (aanwezig in de wachtruimte).

Bent u NIET aanvullend verzekerd voor fysiotherapie of manuele therapie of is uw maximum van uw aanvullende verzekering bereikt, dan verzoeken wij u de kosten direct na de behandeling middels PIN-betaling te voldoen. Uiteraard ontvangt u direct een factuur ten behoeve van uw eigen administratie.

Hygiëne

Wij willen u vragen om uw persoonlijke hygiëne in acht te nemen, gepaste kleding te dragen en op elke afspraak een handdoek mee te nemen.

Uw eigendommen

Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor diefstal of verlies van uw persoonlijke eigendommen binnen onze praktijk.

Privacy policy
Download hier de privacy policy.

Chronische Indicatie
Download hier de lijst voor chronische indicatie.

Fysiotherapie Rockanje
Raadhuislaan 24
3235 AP Rockanje

Telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 12.30 op 0181-404 195 of info@fysiotherapierockanje.nl

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur (di. tot 22.00 uur)