Kinder Manuele Therapie

Kinderen tussen de 0 en 18 jaar kunnen om diverse redenen bij de Kinder Manueeltherapeut komen. Klachten en verschijnselen zoals kinderen met een voorkeurshouding of overstrekking ten gevolge van een moeizame of juist snelle bevalling kunnen geholpen worden door een Kinder Manueeltherapeut. Maar ook huilbaby’s of kinderen met ontwikkelingsstoornissen kunnen terecht bij een Kinder Manueeltherapeut.

Bij de geboorte kan er een te grote druk op de schedel en nek ontstaan, dit wordt veelvuldig gezien bij een vacuumverlossing of een tangverlossing. Door een dergelijke verlossing kan er een verkeerde spanning op de nek ontstaan of zelfs een overstrekking van het hele lijfje. Dit kan gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling van het kind. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het functioneren van de bovenste nekgewrichten van groot belang is voor de houding en motoriek in de ontwikkeling van de pasgeborene. In de eerste maand zijn deze gewrichtjes ook belangrijk voor een goede zuig- en slikreflex.

Indien de ontwikkeling niet goed  kan plaatsvinden heeft dat soms een afplatting van de schedel als gevolg. Ook kan het hele lichaam ontregeld raken door de scheefstand en kunnen er klachten als reflux, obstipatie, allergie en exceem ontstaan. Het verdient de voorkeur om zo snel mogelijk, het liefst al na een paar weken, aan te vangen met de behandeling. Al binnen een aantal behandelingen is er duidelijk verbetering te zien waarna het herstellend vermogen van het kind het weer oppakt en het kindje zich vervolgens weer normaal zal ontwikkelen.

Peuters en schoolkinderen met allerlei bewegingsstoornissen zoals onhandigheid, veel vallen, overvoorzichtigheid, een slechte fijne motoriek maar ook hoofdpijn/nekpijn, slecht slapen, slecht eten en gespannenheid kunnen gebaat zijn bij een behandeling van de Kinder Manueel therapeut in combinatie met zogenaamde ‘geïntegreerd technieken’. Er wordt hierbij gekeken naar de optimale beweging van de wervelkolom en schedel zodat het kind een normale en soepele motoriek ontwikkelt. Het hele systeem zal hierbij gebaat zijn zodat het kind zich optimaal en vrij van beperkingen kan ontwikkelen.

Vanzelfsprekend wordt er bij complexe en ingewikkelde problematiek altijd samengewerkt met een Kinderfysiotherapeut.

KNGF logo