Gecombineerde Leefstijl Interventie

Wat is COOL?

Het COOL (Coaching op Leefstijl) programma is een interventie gericht op het stapsgewijs verbeteren van de algehele leefstijl van mensen die als doel hebben blijvend gewicht te verliezen. Hierin zal onder andere aandacht worden besteed aan voeding, beweging, slaap, stress, ontspanning en planning.

Hoe ziet het programma er uit?

Met het programma wordt u 2 jaar lang begeleid door onze leefstijlcoach. Het programma is verdeeld in twee onderdelen. Er wordt gestart met een basisprogramma van 8 maanden, gevolgd door een onderhoudsprogramma van 16 maanden. Het gehele programma bestaat uit 16 groepsbijeenkomsten en 8 individuele gesprekken waaronder een intake en eindgesprek. In de groepsbijeenkomsten worden verschillende leefstijl gerelateerde onderwerpen behandeld.

Voor wie?

U kunt deelnemen aan het programma wanneer u een doorverwijzing heeft van de huisarts en aan de volgende toelatingscriteria voldoet:

  • Leeftijd 18 jaar of ouder en
  • Overgewicht (BMI 25-30) en met (matig) verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen en/of diabetes mellitus type 2 en/of andere co-morbiditeiten (artrose en/of slaapapneu) of
  • Obesitas (BMI groter dan 30)

Kosten?

Het traject wordt vergoed vanuit uw basisverzekering en gaat niet van het eigen risico af. Wanneer u gaat deelnemen betekent dit dat u gemotiveerd bent om het volledige traject van twee jaar te doorlopen. Tijdens de intake wordt hierover gesproken en wordt er samen met u besloten of u kunt gaan deelnemen.

Deelnemen?

Een groep start wanneer er voldoende aanmeldingen zijn. Wilt u graag deelnemen of meer informatie over de leefstijl interventie, neem dan gerust contact met ons op!

KNGF logo