Fysiotherapie bij neurologische klachten

Fysiotherapie bij mensen met een neurologische aandoening richt zich op de motorische en gevoelsveranderingen die het gevolg zijn van deze aandoening. Er wordt getracht om verloren gegane functies te herleren en functieverlies of -achteruitgang zoveel mogelijk te voorkomen.

Neurologische aandoeningen zijn vaak complex en hebben een speciale aanpak nodig, afhankelijk van welke aandoening de arts heeft vastgesteld. Zo zijn er aandoeningen van het centrale zenuwstelsel en het perifere zenuwstelsel. Ook spierziekten kun je rekenen tot de neurologische aandoeningen.

Aandoeningen van het centrale zenuwstelsel zijn bijvoorbeeld:

 • een hersenbloeding
 • hersenletsel, aangeboren of niet
 • dwarslaesie
 • multiple sclerose
 • Parkinson
 • tumoren van en in het centrale zenuwstelsel
 • MS
 • ALS

Aandoeningen van het perifere zenuwstelsel zijn bijvoorbeeld:

 • zenuwletsels (vaak na een ongeval)
 • Guillain-Barré
 • poliomyélites
 • polyneuropathie
 • zenuwletsel bij bijvoorbeeld een hernia in de rug of nek

Bij neurologische aandoeningen kunnen problemen voorkomen zoals krachtsverlies, spasticiteit, coördinatiestoornissen, verlammingen, evenwichtsstoornissen, spierverkortingen, gewrichtsverstijvingen, gevoelsstoornissen en concentratiestoornissen.

Als er een aandoening is, waarbij de hersenen betrokken zijn dan ontstaan er soms gedragsveranderingen en begripsstoornissen die het bewegen bemoeilijken, of het onmogelijk maken, dat bewegingen nog uitgevoerd kunnen worden. Bij aandoeningen waarbij de hersenen betrokken zijn kunnen gedragsveranderingen en begripsstoornissen optreden. Ook deze kunnen het bewegen bemoeilijken.

De fysiotherapeut zal bepalen, afhankelijk van zijn onderzoek en de aandoening, waar het accent van de behandeling op komt te liggen. Ook komt het vaak voor dat een multidisciplinaire aanpak, een aanpak met meerdere professionals, noodzakelijk is.

Afspraak maken
Wij verzoeken u bij ieder bezoek uw afspraken-kaartje mee te nemen. 

Bel 0181 404 195

Komt u voor het eerst?
Dan verzoeken wij u op uw eerste afspraak uw verzekeringspasje en uw identiteisbewijs mee te nemen zodat wij de juiste gegevens kunnen invoeren en de intake vlot kunnen laten verlopen. Verandert u van verzekeraar, laat het ons direct weten. Heeft u reeds een afspraak, dan hoeft u zich niet te melden maar kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

U kunt ook online een afspraak maken.

Open

We zijn weer open!! Bel voor een afspraak naar: 0181404195
close-link